Zastanawiałeś się kiedyś jak firmy utrzymywana jest niska temperatura na znacznych przestrzeniach? Jakim sposobem chłodzone są hotele, lodowiska, magazyny leków lub żywności? Wytwarzanie żywności czy lekarstw wymaga przestrzegania restrykcyjnych przepisów związanych z odpowiednią temperaturą. Do ich wyrobu niezbędne są właściwe instalacje chłodnicze, które umożliwiają przeprowadzenie procesu w prawidłowy sposób. W związku z tym, dobrze zaznajomić się z tym, czym są chillery przemysłowe, gdzie znajdują zastosowanie i w jaki sposób działają.

Do czego są służą chillery przemysłowe?

Chiller industrialny jest to narzędzie stosowane do zarządzania płynami w układach centralnie nadzorowanej klimatyzacji. Chiller jest podzespołem, którego rolą jest obniżanie temperatury wody. Właściwie schłodzona ciecz jest odprowadzana do konwertera cieplnego, w którym dalej uczestniczy w procesie chłodzenia powietrza lub wody. Tradycyjne agregaty chłodnicze generują duże zużycie prądu i nie są zbyt przyjazne dla atmosfery.

Chillery bazujące na wodzie lodowej to rozwiązanie znacznie bardziej {ekologiczne(ym)|korzystne(ym) dla otoczenia. Co więcej chiller jest wynalazkiem stabilnym, odpornym na wszelkie awarie.

W przeciwieństwie do klasycznych systemów chłodzących, chiller jest napędzany chłodną wodą. Cała konstrukcja składa się z wielu pomp oraz zaworów. Dzięki instalowaniu agregatów wody lodowej, ciepło odprowadzane jest z wody i transportowane do zainstalowanych przy wentylatorach konwerterów ciepła. Konwertery dzięki temu są schładzane przez chłodnice(om) i skraplacze(om). W ramach procesu wymiany ciepła, woda lodowa zmienia swój stan chemiczny w gazowy i dalsze obniżanie temperatury jest możliwe dzięki wytwarzającej się parze wodnej. Woda ma lepsze atrybuty termodynamiczne, co daje szansę to zmaksymalizować jej zalety i zmarginalizować jej wady. W przypadku dużych powierzchni(ach), które trzeba schładzać tudzież klimatyzować, ciecz lodowa jako czynnik chłodzący spisuje się celująco. Jest w pełni bezpieczna, skuteczna i generuje niższe koszty. 

W jakich branżach są niezbędne chillery przemysłowe?

Biorąc pod uwagę ich funkcjonalność, chillery stosuje się do utrzymywania w określonych temperaturach obiektów, produktów, zespołów maszyn i różnorakich mechanizmów industrialnych. Z przedstawianej technologii korzysta się w wielu, różnych sektorach gospodarki. Mają one zastosowanie zarówno przy wytwarzaniu określonych towarów, ale również podczas ich przechowywania. Również podmioty takie jak m.in. kompleksy hotelowe, biurowce czy szpitale sięgają po chillery. Z racji tego, że są to podzespoły umożliwiające centralizację systemu chłodniczego dużej ilości pomieszczeń bądź obiektów przy użyciu tylko jednego agregatu, ich zastosowanie zdobywa coraz większą popularność. 

Są też takie branże, których prawidłowe funkcjonowanie uzależnione jest od dobrze działającego systemu chłodniczego. Są to m.in.

  • Producenci tworzyw syntetycznych – produkowane towary wymagają odpowiednich warunków termicznych, aby unikać wad produkcyjnych i awarii urządzeń produkcyjnych.
  • Przemysł metalurgiczny – maszyny stosowane w tym sektorze bardzo szybko zwiększają swoją temperaturę z powodu ciągłej pracy na wysokich obrotach. Aby utrzymać ciągłą wydajność w trakcie całego procesu obróbki metali, konieczna jest instalacja agregatu chłodniczego.
  • Sektor spożywczy – tak produkcja, jak i przechowywanie dóbr spożywczych potrzebuje odpowiednich warunków termicznych. W innym wypadku, może dochodzić do psucia się towaru. Żeby proces przebiegał sprawnie i bez zakłóceń, firmy produkcyjne i logistyczne muszą być zaopatrzone w odpowiednie narzędzia chłodnicze.
  • Sektor leków – podobnie jak w przypadku branży spożywczej, produkcja i przechowywanie leków nierozerwalnie łączy się ze ścisłymi regulacjami temperaturowymi. W sytuacji braku właściwego wyposażenia do chłodzenia, produkcja i zgodne z normami przechowywanie leków staje się awykonalne.

Implementacja i konfiguracja infrastruktury chłodniczej 

Prawidłowe funkcjonowanie instalacji chłodzących wymaga(ją) odpowiedniego zaprojektowania i skonfigurowania danego chillera. Istnieją odpowiednie firmy specjalizujące się w tym aspekcie(em). Wdrażanie rozwiązania powinno się zacząć od zebrania informacji – poznania wymagań klienta i otoczenia w jakim funkcjonuje. Po rozpoznaniu pora na projektowanie rozwiązania i instalacja(ę) przez wykwalifikowane(ych) pracowników. Gdy chiller, i wszystkie elementy konstrukcyjne są gotowe, poddaje się je audytowi. Jeśli te czynności zakończą się pozytywnie można uruchomić instalację chłodniczą.