Z całą pewnością agregaty prądotwórcze są wykorzystywane non stop przez cały rok jako stałe narzędzie pracy lub rezerwowe źródło zasilania. Co składa się na efektywność i żywotność agregatów prądotwórczych? Jest to jakości wykonania czy też prawidłowa eksploatacja i konserwacja. Należy mieć w pamięci że od stanu technicznego agregatu prądotwórczego zależy to jak będą funkcjonować zasilane odbiorniki. Przez co serwis agregatów prądotwórczych musi być często odwiedzany.

Jak w bezpieczny sposób użytkować agregat prądotwórczy?

Generalne zasady obsługi agregatów są takie same dla każdego modelu – zarówno stacjonarnych i przenośnych. Wskazówki które są związane ze specyfiką danego agregatu znajdują się w instrukcjach obsługi. Do wyjątków należą automatyczne agregaty – tutaj ich podłączenie do instalacji budynku trzeba być w zgodzie z przepisami które dotyczą zasilania rezerwowego i podłączenia do sieci energetycznej, a także wykonanie z konkretnymi uprawnieniami.

Nie zapominaj, że złe podłączenie generatora do instalacji budynku może skutkować zwrotnymi przepięciami z siecią, a jego skutki są niebezpieczne nawet dla zdrowia i życia. Kluczową zasadą właściwego użytkowania agregatu jest zapoznanie się z instrukcją obsługi konkretnego urządzenia. Są w niej zawarte informacje między innymi na temat eksploatacji i konserwacji.

Zanim uruchomisz agregat powinieneś upewnić się, czy urządzenie stoi na płaskiej i równej powierzchni. Ponadto zanim go uruchomisz warto sprawdzić jaki jest jego poziom oleju. Jeśli zauważymy, że poziom oleju jest niski, musimy uzupełnić zbiornik do górnej krawędzi szyjki wlewu. W instrukcji obsługi znajduje się informacja o oleju zalecanym do danego typu silnika.