Obróbka skrawaniem ( nazywana również ubytkową) stanowi obecnie jedną z powszechniej stosowanych technik przygotowywania półproduktów niezbędnych przy produkcji: silników, maszyn czy pojazdów. W obróbce wykorzystuje się narzędzia takie, jak: tokarka, frezarka, wiertarka, szlifierka lub maszyny CNC.

Założeniem przewodnim metody obróbki skrawaniem jest pozbycie się nadmiernej ilości materiału za wykorzystaniem noży lub dłut. Dzięki temu możliwe jest otrzymanie określonej formy w określonych rozmiarach . Dzisiejsze procesy odbywają się przy pomocy komputerów, które zapewniają precyzję oraz wysoką szczegółowość przeprowadzanych zadań.

Precyzyjnego kształtowania przy zastosowaniu obróbki ubytkowej wymagają najczęściej: metale, tworzywa sztuczne, szkło, drewno oraz kamień. Technika ta ma więc szerokie zastosowanie szczególnie w branży elektronicznej, energetycznej, medycznej, motoryzacyjnej i lotniczej, ale także w szeroko ujętych gałęziach przemysłu. Obrabiać skrawając daje się pojedyncze elementy, ale także całe ich serie. Mogą one przybierać różnorodną wygląd i rozmiar.