Niezwykle ważnym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia osób zatrudnionych. Warunki pracy powinny być bezpieczne i higieniczne. Aby pracownicy byli w pełni bezpieczni potrzebne jest organizowanie szkoleń BHP, co również jest obowiązkiem pracodawcy. To, jak często i jak muszą odbywać się tego typu szkolenia bhp zależne jest od stanowiska pracy. Oczywiste jest, że stopień zagrożenia inny jest na stanowisku księgowej, a inny dla pracownika budowy pracującego na rusztowaniach. Takie kursy są również organizowane zaraz po przyjęciu nowego pracownika do pracy, który koniecznie powinien przestrzegać zasad BHP, aby bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki. Kto jeszcze podlega obowiązkowi odbycia takich szkoleń? Czy studenci na praktykach także powinni w nim uczestniczyć? Kto organizuje takie szkolenia i ile one trwają? 

Kto ma obowiązek zaliczyć szkolenie BHP?

Zgodnie z polskim prawem, każdy niedawno przyjęty pracownik podlega obowiązkowi odbycia szkolenia BHP. Odstępstwem od reguły jest sytuacja, kiedy ten pracownik pracował wcześniej na takim samym stanowisku u danego pracodawcy. Z obowiązku tego nie są zwolnieni również studenci, którzy zaliczają praktyki, ani uczniowie szkół ponadpodstawowych. Oprócz /  Vm,szkoleń wstępnych są także szkolenia cykliczne. Ich systematyczność oraz długość tych kursów zależy w dużym stopniu od rodzaju zajmowanego stanowiska. Zgodnie z tą zasadą najczęściej, bo raz na rok taki kurs powinni zaliczyć robotnicy, którzy wykonują prace wyjątkowo niebezpieczne. Minimalny czas trwania kursu wynosi 360 minut. Z kolei pracownicy administracyjno – biurowi są zwolnieni z tego obowiązku i odbywają oni jedynie szkolenie wstępne.

Czy osoby zatrudnione na umowę zlecenie także muszą odbyć szkolenie BHP?

Zgodnie z polskim prawem pracodawca nie ma obowiązku sfinansowania szkoleń BHP dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie. Mimo to jest on zobowiązany do zapewnienia osobie zatrudnionej bezpiecznych warunków pracy. Można powiedzieć, że pracodawca musi taki kurs zorganizować, ale nie ma obowiązku jego sfinansowania. W tej kwestii może porozumieć się z pracownikiem, aby to on pokrył koszty.

Kto powinien przeprowadzić kurs BHP?

Zgodnie z polskimi przepisami początkowe szkolenie BHP ma prawo przeprowadzić pracodawca, pracownik przez niego wyznaczony pracujący na tym samym stanowisku, pracownik BHP albo zewnętrzna firma specjalizująca się w organizowaniu tego typu szkoleń. Ważne jest żeby to była osoba kompetentna z właściwym poziomem wiedzy. Należy wspomnieć, że zarówno szkolenie wstępne, jak i szkolenie okresowe powinny zakończyć się egzaminem sprawdzającym poziom przyswojonej wiedzy. Takie firmy można znaleźć m.in. w Bydgoszczy, a także w okolicznych miejscowościach  jak Żnin, Wągrowiec czy Nakło.

Kiedy pracownika obowiązują badania lekarskie?

Pracodawca nie może pozwolić na rozpoczęcie pracy przez pracownika, który nie ma wstępnych badań lekarskich. Z tego powodu pracownik przed przystąpieniem do obowiązków musi zgłosić się do lekarza medycyny pracy aby przeprowadzić odpowiednie badania. Ważne jest, aby takie badania powtórzyć przed upływem terminu ważności zaświadczenia. Okres obowiązywania badań określa lekarz medycyny pracy.  

Kto ocenia stopień ryzyka zawodowego? 

Kodeks Pracy nakłada obowiązek oceny ryzyka zawodowego bezpośrednio na pracodawcę. Mimo wszystko nie zawsze jest on w stanie tego zrobić, może w tym celu zlecić to zewnętrznej firmie specjalizującej się w BHP. Taką ocenę ryzyka może wykonać także lekarz, który zajmuje się profilaktyką w danym miejscu pracy.

Co robić kiedy już wystąpi wypadek? 

Oczywiście wówczas najpierw trzeba pomóc poszkodowanemu, a następnie zabezpieczyć miejsce wypadku i wyznaczyć zespół powypadkowy. Inaczej wygląda procedura kiedy mamy do czynienia z wypadkami ciężkimi, śmiertelnymi lub zbiorowymi. Wtedy dodatkowo należy zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy, oraz prokuraturę. Jeżeli na miejscu pracy miało miejsce zatrucie trzeba bezwzględnie zawiadomić również Państwową Inspekcję Sanitarną.