W aktualnych czasach poznanie oraz umiejętne komunikowanie się językiem angielskim zarówno w mowie oraz piśmie tworzy podwaliny w codziennej funkcjonowaniu pomiędzy innymi ludzi posługujących się odmiennym językiem niż ten, który dla nas stanowi tzw. język ojczysty. Mowa teraz zarówno o sytuacji, w której przebywamy za granicą np. na urlopie, wyjeździe służbowym czy na wyjeździe zarobkowym, a także w momencie, kiedy napotykamy w codziennym życiu cudzoziemca – pyta o drogę albo godzinę. W odległej przeszłości językiem powszechnym była łacina będąca powszechną formę porozumiewania się, przeważnie w kręgach uczonych. Zacieranie się barier w  komunikowaniu się między sobą osób z innych krajów wymogło znalezienie języka bardziej przystępnego dla większego grona odbiorców. To zaś wywołuje powód powstania odpowiedniego metody nauczania, który będzie dostosowany do ewentualnego kursanta lub grupy kursantów. Mówimy tu zarówno o konsultacjach indywidualnych, w których klient jest sam na sam z korepetytorem jak i o sposobności powstawania wieloosobowych zespołów, mających okazję się spotkać w miejscu przynależnej do konkretnej instytucji. Rozwój techniczny, a dokładnie – stworzenie Internetu umożliwiło stworzenie nauki online, która polega na przekazywaniu wiedzy przy pomocy różnych portali, czy aplikacji. Mnogość metod na naukę języka w dzisiejszych czasach pozwala na precyzyjne dostosowanie do danego szkolenia do indywidualnych wymagań każdego zainteresowanego. Jak wielu ludzi tyle impulsów do nauki języka. Tak samo jest z metodami.

 Samemu czy wspólnie? Pozytywne aspekty i złe strony konkretnych sposobów nauki.

Z nauką języka jest trochę jak z uprawianiem sportu im szybciej zaczniemy tym więcej uda nam się osiągnąć (lub mniejszym kosztem niż gdybyśmy nic nie robili), w co wyśmienicie wpasowuje się trend „angielski dla dzieci”. Perfekcyjnym przykład stanowią kursanci języka angielskiego w Skierniewicach, którzy przy pomocy nauki od najwcześniejszych lat nauki wygrywają w konkursach językowych na największych zawodach skali ogólnopolskiej.

Poza teorią, pożądana, a nawet ważniejsza w realnym zwiększaniu naszych umiejętności jest praktyka. Praca z indywidualnym szkoleniowcem pozwala na zupełne poświęcenie pracy nad umiejętnościami pojedynczej kursanta i umożliwia przekazywanie wiadomości w bardzo przejrzysty i rzetelny sposób. Prywatne zajęcia odbywają się w hermetycznych warunkach, które niwelują wszystkie dystraktory w postaci innych kursantów oraz umożliwiają absolutne skupienie się osobie uczącej, jeśli ta ma problemy ze skupieniem.  Jednak przewagą działania w zespole, jest to, że mamy do czynienia z innymi osobami, spośród których każdy jest inny i np. w nauce mówienia stawia nam, nowe zadania. Funkcjonuje to również w przeciwną. Jest niezwykle istotne, ponieważ niejednokrotni  w nauczaniu indywidualnym prowadzi do wywołania stagnacji ze strony szkoleniowca i przestaje nas zaskakiwać, a dobrze wiemy, że podstawą postępu jest wychodzenie ze swojej strefy komfortu i radzenie sobie w nietypowych zdarzeniach. Nigdy nie mamy pewności jak zaskoczy nas kolega lub koleżanka z zespołu, co popycha nas do zdrowej rywalizacji. Pragniemy potrafić więcej, aby potrafić więcej i nie dać się zaskoczyć czy popełnić podstawowych błędów, których chcemy unikać, podnosząc nasze umiejętności. Jest to całkowicie oczywiste.

W w zespole siła

Biorąc pod rozwagę wszystkie wymienione wyżej argumenty opowiadające się zarówno za nauczaniem indywidualnym jak i zdalnym należy śmiało stwierdzić, iż dużo lepszym, bo rozwojowym wyjściem będzie wybranie na lekcje online, bo nauka języka pośród wielu ludzi  mających ten właśnie jeden cel jest o wiele łatwiejsza i zdecydowanie bardziej skuteczna niż w przypadku lekcji jednoosobowych, które przydają się w chwili nadgonienia indywidualnych niedociągnięć pojedynczej osoby.