Nie można jakkolwiek zaprzeczyć, że praworządność to jeden z najważniejszych aspektów funkcjonowania społeczeństwa nie tylko naszego kraju, ale także wielu innych. Zjawisko to zapewnia wysoki komfort życia dla obywateli, którzy mają zapewnienie odnośnie tego, że różnorakie konflikty zostaną rozwiązane sprawiedliwie, przestępcy skutecznie osądzani, a na decyzje sędziów nikt nie będzie miał zgubnego wpływu. Rzecz jasna dobrze jest mieć świadomość, że nie są to jedyne cechy szczególne praworządności – można wymienić ich o wiele więcej. W obecnych czasach jest to temat, który z całą pewnością trzeba często poruszać. Bez praworządności bowiem nasze społeczeństwo nie funkcjonowałoby przesadnie dobrze – jest to swoisty fundament, na którym buduje się nasze państwo, nasz naród, naszą tożsamość oraz poczucie bezpieczeństwa. Z tego powodu nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić na krótki wywód odnośnie godnych największej uwagi aspektów praworządności.

Wolne media

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że praworządność nie wiąże się tylko i wyłącznie ze skutecznym działaniem organów sądowniczych, ale również należy położyć nacisk na różnego rodzaju kwestie czysto społeczne. Pośród nich wyszczególnić trzeba bez najmniejszej wątpliwości wolne media, które powinny funkcjonować sprawnie, cechować się niezależnością i nie mogą być w jakikolwiek sposób ograniczane czy cenzurowane przez państwo ani inne czynniki. Dzięki temu obywatele mają gwarancję korzystania z informacji z różnych źródeł, opinii oraz reportaży niezależnych dziennikarzy. Wolność słowa jest podstawą nie tylko wolności mediów, ale także w znacznie bardziej szerokim ujęciu właśnie praworządności. Jeśli media są w jakikolwiek sposób atakowane lub ograniczane, to jest to zjawisko niewyobrażalnie przykre i zgubne, które znaczącą uderza w praworządność, na jaką zasługują wszyscy obywatele.

Wolność zgromadzeń

Następnym niewątpliwie kluczowym czynnikiem praworządności jest wolność do organizacji różnego typu protestów, marszów czy też innego rodzaju form poparcia lub sprzeciwu różnorakim zjawiskom, z reguły powiązanych z działaniami obecnej władzy. Nad wyraz kluczowe jest to, aby obywatele mieli możliwość nie tylko jeśli chodzi o wyrażanie swoich opinii, ale również manifestowania ich, niezależnie od tego, z jakiego rodzaju poczynaniami rządu zgadzają lub nie – jest to potężny filar zarówno praworządności, jak i demokracji.

Sprawnie działająca machina urzędnicza

Aby obywatele mogli cieszyć się pełnią swoich praw oraz mieli możliwość dokonywania pewnych urzędowych czynności, kluczowe są sprawnie funkcjonujące urzędy. Wszyscy obywatele mają do czynienia z takimi właśnie instytucjami i regularnie pojawiają się pewne sprawy, z którymi należy udać się do takowych – korupcja wśród urzędników jest zatem niedopuszczalna i nikt nie powinien w jakikolwiek sposób wpływać na ich funkcjonowanie.

Równość względem prawa

Jeśli chodzi o sprawy karne czy cywilne, nikt nie może być “lepszy”. Wszyscy członkowie naszego społeczeństwa powinni opierać swoje działania na tych samych zasadach, ponosić identyczną odpowiedzialność za swoje czyny oraz otrzymywać dokładnie taki sam wymiar kary regulowany odpowiednimi kodeksami. Nie może być sytuacji, w której są równi i równiejsi wobec prawa – jest to wtedy znaczna skaza na praworządności.

Prawo do sprawiedliwego procesu i niezależni prawnicy

Praworządność opiera się na tym, że każdy z nas zasługuje na sprawiedliwy proces i odpowiedniego prawnika, niezależnie od tego, o jaką dokładnie sprawę chodzi. W sądzie może reprezentować nas adwokat lub radca prawny z przydziału, lecz możemy zdecydować się również na wynajęcie zaufanego fachowca w tym zakresie. Na prawników również państwo nie może w jakikolwiek sposób wpływać, gdyż kłóci się to ze zjawiskiem praworządności.

Wolne wybory

Podejmowanie decyzji odnośnie skład uobecnego rządu to jedna z podstaw zarówno demokracji, jak i praworządności. Kiedy w kraju nie mogą odbyć się wolne wyboru, to nie można oznajmić, że żyje się w wolnym państwie, jeśli ten deklaruje się jako państwo demokratyczne – mowa między innymi o Polsce. Bez wątpienia każdy prawnik to powie. W dzisiejszych realiach trudno zwizualizować sobie komfortowe funkcjonowanie w państwie, w którym władza nie jest wybierana za pośrednictwem wolnych wyborów – spójrzmy chociażby za naszą wschodnią granicę i obecną sytuację chociażby na Białorusi.

Praworządność jest podstawą

Nie można jakkolwiek zaprzeczyć, że praworządność jest jednym z najbardziej potrzebnych elementów funkcjonowania wszystkich cywilizowanych państw. W związku z tym musimy dbać o swoje prawa i walczyć o praworządność na wszelkie możliwe sposoby.

Źródła:

  1. adwokat-topczewska.pl