Usługi księgowe obejmują specjalistyczne pośrednictwo finansowe w szerokim zakresie. Przewodzenie usług księgowych dotyczy m. in. opracowywania podsumowań finansowych, obsługi kadr a także płac, księgowości itp. Do najbardziej popularnych usług księgowych zalicza się głównie:

 • podatek rejestrowany,
 • porządkowanie oraz archiwizacja akt {księgowych|rachunkowych|,
 • prowadzenie ryczałtowej księgi dochodów i wydatków,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań,
 • sporządzanie rozrachunków do GUS-u,
 • wsparcie w ewidencji działalności gospodarczej,
 • spisywanie inwentarza środków trwałych, wartości niefinansowych oraz prawnych i wyposażenia,
 • spisywanie pełnych opracowań pieniężnych,
 • przygotowywanie zapisów należnościowych,
 • wyliczenia PIT,
 • pozostałe usługi księgowe.

Zobacz więcej: usługi księgowe Kobyłka Perita