Bycie rolnikiem nieprzerwanie wiąże się z jakimś niebezpieczeństwem. Wiele zależy tu od czynników atmosferycznych oraz zmian cen w systemie gospodarczym czy postępu technologicznego. W artykule odpowiadamy na pytania: Jakie są typy ryzyka i jak nim sterować? Co to są ubezpieczenia rolnicze i jakie występują ich rodzaje.

Rodzaje zagrożeń w rolnictwie

Jeśli masz swoje gospodarstwo należałoby zakupić ubezpieczenie rolnicze. Powodem jest to, że majątki rolne są obciążone ogromnym ryzykiem a także niepewnością. Wynika to z powodu uzależnienia produkcji od czynników z zewnątrz, które na nie działają. Ryzyko w produkcji rolniczej zależy w wielkim stopniu od środowiska naturalnego z którym powiązana jest produkcja oraz z ekonomią porównywalnych gospodarstw. Ryzyko klasyfikuje się przez wzgląd na typ działalności oraz przez względu na pochodzenie ryzyka.

Typy ryzyka przez wzgląd na typ aktywności

 1. powiązane z technologią – powiązane jest z nieustannym rozwojem technologicznym, techniki oraz biologicznym;
 2. przyrodnicze – wpływają na to niesprzyjające warunki klimatu, ulewne deszcze, przymrozki, susze oraz choroby i szkodniki. Uniemożliwia to przewidzenie dokładnej wielkości produkcji i potencjalnych strat;
 3. związane z organizacją – powodem tego ryzyka jest plan, nadzór i organizacja w gospodarstwie i zmienne zachodzące w tym zakresie;
 4. związane z ekonomią – powodem są zmiany w proporcjach wydatków konsumpcyjnych ludności (np. zmniejszone kwoty pieniędzy wydane na żywność) , niższe ceny produktów rolnych oraz wpływy różnych rodzajów gospodarki na rolnictwo;
 5. związane z produkcją – łączy elementy ryzyka przyrodniczego, związanego z technologią oraz organizacyjnego;
 6. rynkowe – dotyka wewnętrznych przemian ekonomicznych warunków produkcji takich jak przykładowo niestabilność polityki rolniczej,straty rynków zbytu czy niższe ceny.

Klasyfikacja ryzyka przez wzgląd na podłoże jego pochodzenia:

 • finansowe – dotyczy sposobu i źródeł opłacania operacji gospodarczych przykładami mogą być strata płynności finansowej, wzrosty stóp procentowych;
 • instytucjonalne – odnosi się do zmian w polityce rolnej państwa;
 • produkcyjne – ryzyko dotyczące powstawania strat w procesie produkcji takich jak np.zmiany klimatyczne i pogodowe czy choroby epidemiczne pośród zwierząt;
 • osobowe – ma wpływ na osobę prowadzącą gospodarstwo rolne dotyczy chorób i wypadków przy robót;
 • cenowe – dotyczy niepewności związanej z relacją cen wyrobów do kosztów produkcji rolnej;
 • dochodowe – połączenie ryzyka związanego z finansami z produkcyjnym.

Jak zarządzać ryzykiem w gospodarstwie

Znaczący wpływ na opłacalność i ekspansywność produkcji rolnej ma zarządzanie kryzysowe. W pierwszej kolejności należy dokonać oceny ryzyka, przemyśleć czy warto go podjąć, może w jego efekcie straty będą minimalne czy też znaczące.

Powinno być to warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem prac w gospodarstwie.

Rozporządzanie ryzykiem to metody i działania wykonywane w celu obrony gospodarstwa przed potencjalnym zagrożeniem. Pierwszą z metod pomagających w tym zakresie jest dobra organizacjaprzykładowo występuje zagrożenie suszy, można wystarać się o odmiany roślin odpornych na takie działania bądź zainwestować w dedykowany system nawadniający.

Kolejną strategią może być użycie dywersyfikacji dochodów bądź dywersyfikacji rozplanowania produkcji. Czasem opłaca się przenieść ryzyko na rynek przez np. kontraktacje. Podczas prowadzenia gospodarstwa rolnego nie można naturalnie zaniedbać ubezpieczenia rolniczego. Umożliwia wyrównywać straty w działalności rolniczej.

Czym są ubezpieczenia rolnicze

Ubezpieczenia dla rolników są głównym z filarów rozporządzania ryzykiem w rolnictwie. Mają pozytywny wpływ na stabilizację a także systematyczny wzrost. Obniżają niepewność działania, zachowują płynność finansową oraz zapewniają stabilność dochodów.

Typy ubezpieczeń rolnych

Ubezpieczenia rolne dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne.

Do ubezpieczeń obowiązkowych przynależą:

 • odpowiedzialność cywilna właściciela gospodarstwa rolnego
 • odpowiedzialność cywilna środku transportu;
 • ubezpieczenie budynków,wchodzących w skład gospodarstwa;
 • połowa roślin uprawnych.

Ubezpieczeniami  dobrowolnymi są:

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • nadprogramowe ubezpieczenie roślin uprawnych;
 • ubezpieczenie maszyn rolniczych;
 • ubezpieczenie ptactwa hodowlanego;
 • ubezpieczenie zwierząt futerkowych.

Ubezpieczenie rolnicze – czy rzeczywiście warto?

Ubezpieczenie swego gospodarstwa rolnego, jest przydatne bardzo często. Zdecydowanie warto się ubezpieczyć by zabezpieczyć swój los jako rolnika, oraz osób pracujących w majątku rolnym.Jeśli rolnik wyrządzi szkodę np. nieumyślnie rozpyli oprysk również na sąsiednie pole, niszcząc wzrastające tam uprawy,ubezpieczyciel także pokryje koszt. Przykłady można podawać bez końca, jednak trzeba pamiętać,że kupująć polisę ubezpieczeniową,