Branża przewozu towarów i logistyki ciągle się rozrasta. Jest to pokłosie kilkoma czynnikami – postępem technologicznym, ewolucją w nawykach konsumenckich czy pandemią. Konsekwencją tego postępu jest zapotrzebowanie na coraz więcej przestrzeni magazynowej. Towary powinny być składowane w danych warunkach. Aby ułatwić ich przewóz w obrębie magazynów korzysta się wózki widłowe. Wykorzystanie wózków widłowych to kolejna z konsekwencji rozkwitu całej dziedziny. Do czego właściwie stosuje się potocznie nazywanych “widlaków”?

Funkcjonalność wózków widłowych

Wózki widłowe to pojazdami mechanicznymi napędzanymi motorem. Bazową ich cechą jest przewożenie palet na krótkich przestrzeniach. Zazwyczaj produkty transportowane są na obszarze magazynu zadaszonego albo otwartego, czy na placach budowy. Wózki widłowe wykorzystywane są do przenoszenia produktów o kilkutonowej wadze. Towar często składowany jest na paletach, co ułatwia sprawne ruch. Mogą do układać palet na sporych wysokościach. Dają możliwość również gromadzić palety na niższych wysokościach i przenosić towary niewymiarowe, które nie mieszczą się na paletach. 

Do poruszania się wózkiem widłowym, zgodnie z prawem, wymagane jest posiadanie odpowiednich zezwoleń. Co więcej większość pojazdy muszą należycie przygotowane i wyposażone w klakson i świetlne. Daje możliwość to zapewnić maksimum bezpieczeństwo tak dla użytkownika pojazdu, jak i pracowników przebywających w sąsiedztwie. 

Mnogość funkcji wózków widłowych wiąże się z mnogością ich rodzajów. Różne typy wózków widłowych przystosowane są do pewnych potrzeb operatorów i warunków w jakich mają być stosowane. Bazująć na zdolności transportowe, przedstawić możemy wózki naładowne, podnośnikowe, reachtrucki, skrętne i czołowe. Każdy z nich wykorzystywany jest w innych warunkach. W celu optymalizacji powierzchni magazynowej często wybiera się wózki boczne, z możliwością wysokiego składowania.

Jakie typy napędu spotykane są w wózkach widłowych?

Istotnym parametrem zgodnie z, którego można dokonać rozróżnienia wózków widłowych jest rodzaj ich napędu. Właściwy typ zasilania determinuje to jak użytkowany będzie pojazd. Są różne typów rozwiązań konstrukcyjnych:

Wózki widłowe o napędzie spalinowym – napędzane benzyną – najbardziej pasują się na placach robót, w przestrzeniach gdzie warunki są trudne, a transportowany towar jest ciężki, często wielkogabarytowy. Charakteryzują się dużą siła i wytrzymałością. Przez wzgląd na emitowane spaliny można używane tylko na wentylowanych przestrzeniach.

Wózki widłowe zasilane bateriami – zasilane energią elektryczną, posiadają w baterie. Używane są się głównie w zamkniętych terenach – halach, magazynach. Charakteryzuje je zwrotność i precyzja. Przystosowane są do manewrowania po wąskich przestrzeniach. Ich plusem jest to, że są bezemisyjne.

Wózki widłowe z zasilaniem gazowym – używają z gazu LPG, który jesti ich napęd. Instalacje gazowe instalowane w wózkach widłowych są ekologicznym i całkiem bezpiecznym rodzajem zasilania. Co więcej nie są kosztochłonne. Dają możliwość szybkie poruszanie się pojazdu i efektywną realizację zaplanowanych planów. Przydają się praktycznie we wszystkich warunkach – są wykorzystywane zarówno w przestrzeniach otwartych, jak i zamkniętych. 

Impco – czołowy współtwórca instalacji gazowych dla wózków widłowych 

Jednym z wiodących współtwórców instalacji gazowych i komponentów do wyżej wymienionych jest firma z USA IMPCO.

Firma IMPCO Technologies przez ponad pół wieku osiągnęła globalnym liderem produkcji instalacji paliwowych bazujących o gaz. Produkuje ona składniki znajdujące swoje miejsce w wielu sektorach przemysłu. Jej wytwory stanowią alternatywę dla emisyjnych silników wykorzystywanych podczas etapie produkcji i przewozu. Zmiana rodzaju zasilania czyni, że koszty użytkowania pojazdów są niższe. Produkowana energia dzięki należytym filtrom i cechom gazu jest czystsza. Jest to korzyść zarówno dla producentów, użytkowników, jak również dla otoczenia. 

Ekologia jest tu istotne. W nawiązaniu do zaostrzeniem polityki emisyjnej państw, politycy ustanawiają normy dla różnych gałęzi przemysłu i gospodarki. Wykorzystanie nowatorskich rozwiązań dostarczanych przez IMPCO pomaga przedsiębiorstwom zmieszczenie się w narzuconym odgórnie przepisom dotyczącym emisji spalin.

Towary IMPCO to zespół rozwiązań – od podstawowych komponentów zamiennych do wysoce wyspecjalizowanych silników. 

Reduktory wytwarzane przez IMPCO, odpowiadające za obniżenie ciśnienia gazu LPG i zmianę jego stanu z płynnego w gazowy, są znacznie mniejsze niż te stosowane w przypadku aut. IMPCO za pośrednictwem autoryzowanych dealerów produkuje również przepustnice i gaźniki, zawierające w sobie cechy reduktora i mieszalnika. Komponenty te wspierają za doprowadzenie zasilania do silnika. Ponadto producent sprzedaje mniejsze komponenty układów zasilających bazujących na gazie. Można więc w jego katalogach spotkać różnego typu węże, przyłącza, rurki, filtry.

Lata w branży w trakcie IMPCO zostało wiodącym producentem w swoim branży sprawiają, że wielu operatorów wózków widłowych korzysta właśnie z ich rozwiązań. Komponenty do instalacji gazowych IMPCO czynią produkty końcowe jakimi są wózki widłowe lepszymi i zwiększają ich wartość.