Obecne trudno sobie wyobrazić życie bez elektryczności. Instalacje elektryczne w Gdańsku, Kraków i Warszawa – są one zakładane wszędzie. Nie zapominaj jednak że prąd może być poważnym zagrożeniem dla zdrowia a nawet i życia. Dlatego też szczególną uwagę trzeba zwrócić na to, aby instalacja była dobrze zabezpieczona. Odpowiednie zabezpieczenie potrzebne jest po to, aby ochronić wszystkie urządzenia, które są elektryczne przed zapaleniem się. Takie zabezpieczenie najczęściej umieszcza się w rozdzielnicy głównej, którą możemy spotkać obok wejścia do domu.

Źródła przepięć – sprawdź jakie są

Źródła spięć i przepięć w instalacjach elektrycznych to:

 • warunki atmosferyczne,

 • wyładowania atmosferyczne w napowietrzną linię zasilającą,
 • uderzenie pioruna w ogrodzenie,
 • elektryczność statyczna.

  Jakie są źródła zabezpieczeń?

  Wyłączniki nadprądowe

  Inaczej mówiąc bezpieczniki chronią naszą instalację przed skutkami zwarcia lub nadmiernego obciążenia. Takie zabezpieczenie zakładane jest dla poszczególnych obwodów odbiorczych.

  Wyłączniki różnicowo-prądowe

  Chronią one instalacje przed porażeniem przy dotyku pośrednim i bezpośrednim. Co to jest kontakt pośredni? Kontakt pośredni to np. dotknięcie urządzenia, w którym doszło do uszkodzenia izolacji.Natomiast kontakt bezpośredni to na przykład dotknięcie przewodu który jest pod napięciem. Tutaj działanie wyłączników polega na porównywaniu prądu płynącego w przewodzie fazowym a tego w neutralnym. Gdy pojawi się różnica przekraczająca ich prąd uruchomienia, jest bardzo szybkie odłączenie zasilania.

  Ograniczniki przepięć

  Czyli ochronniki przeciwnapięciowe. Ochronniki przeciwnapięciowe to urządzenia chroniące instalację elektryczną przed przepięciami. Buduje się je bazując na iskiernikach lub warystorów. Te urządzenia to alternatywa drogi przepływu dla prądu piorunowego. Jeżeli nie jesteśmy w ich posiadaniu, to prąd może przedostać się do instalacji elektrycznej czyli wszelkich podłączonych do niej urządzeń.